งานประชุมวิชาการธนาคารเลือด เรื่อง "Fundamental of Sustainable Development of Blood Bank"

วันที่24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า