บริจาคตัวขยายคลองรากฟัน

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด ได้มีความยินดีบริจาค ตัวขยายคลองรากฟัน ให้กับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ทญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย (หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ) รับมอบ โดยบริษัท ฯ เล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับนิสิตนักศึกษาไว้ทำประโยชน์ในการเรียนรู้ และศึกษา เพื่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยในอนาคตต่อไป