สัมมนาศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด ขอบพระคุณศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ให้เราเข้าไปร่วมสัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณหมอฉุกเฉินทุกท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศ