PHCbi

 • Blood Bank Refrigerator
  • ตู้เย็นเก็บเลือด ควบคุมอุณหภูมิ 4°c ขนาความจุโดยประมาณ 79 ลิตร ถึง 1,301 ลิตร
 • Co₂/Multi-gas Incubator
  • ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ Air Jacket
 • Bio Medical Freezer
  • ตู้แช่แข็ง ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส
 • ULT-Freezer (-150°c)
  • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -150°c ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -125 ถึง -150 องศาเซลเซียส
 • ULT-Freezer (-80°c)
  • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80° ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส, -20 to -86 องศาเซลเซียส
 • ULT-Freezer (-80°c)
  • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80° ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส คอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็นจำนวน 2 ตัว
 • Pharmaceutical Refrigerator
  • ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ทางยา แบบประตูบานเลื่อน และ ประตูบานเปิด ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 2°c-14°c, 2°c-23°c
 • Cooled Incubator
  • ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -10 ถึง +60 องศาเซลเซียส
 • Heated Incubator
  • ตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิสูง ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง อุณหภูมิห้อง+5 ถึง +80 องศาเซลเซียส
 • Plant Growth Chamber
  • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และแสงสว่าง สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ 0 to +50˚C (ขณะปิดไฟ) และ 10 to +50˚C (ขณะเปิดไฟ)