• HURR
  Dental Units: Senior
  เก้าอี้ทันตกรรม สะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุ ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส ฝั่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และฝั่งทันตแพทย์
 • HURR
  Dental Units: Eternity
  เก้าอี้ทันตกรรม แข็งแรงและทนทานเหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
 • HURR
  Dental Units: Emerald
  เก้าอี้ทันตกรรม ถาดวางเครื่องมือแข็งแรงและทนทาน ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส ฝั่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และฝั่งทันตแพทย์
 • HURR
  Dental Units: Odyssey
  เก้าอี้ทันตกรรม ถถาดเครื่องมือฝั่งผู้ช่วยทันตแพทย์เคลื่อนย้ายได้ง่าย ควมคุมด้วย foot controller