Pharmacy Automation for Outpatient

  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนอก
  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ รุ่น EV-54 เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ สำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนอก กระบอกยาที่ใช้จำนวน 54 กระบอก
  • เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ รุ่น EV-Easy มีฟังก์ชันเก็บรวบรวมยา, เก็บข้อมูลยา
  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ รุ่น YS-CM-F1 ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายและสะดวกในการบำรุงรักษาตลอดจนการเติมยา
  • เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ MVF-C6 รูปแบบเครื่องกะทักรัด ประหยัดเนื้อที่ใช้สอย
  • เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ MVF-64 มีฟังก์ชันจ่ายยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดยา
  • เครื่องนับเม็ดยา SQ100 ใช้สำหรับนับยาเม็ดเปลือย ทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล ใช้งานง่าย
  • เครื่องแกะเม็ดยาสำหรับยาแผง KARAYABI รองรับการแกะเม็ดยาออกจากแผง ได้ทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล
  • เครื่องนับและจ่ายยาเม็ดอัตโนมัติ รุ่น KL1 สามารถนับเม็ดยาได้ทุกรูปร่างโดยไม่ต้องใช้กระบอก