Brand : " PHCbi "

  • ตู้เย็นเก็บเลือด ควบคุมอุณหภูมิ 4°c ขนาความจุโดยประมาณ 79 ลิตร ถึง 1,301 ลิตร
  • ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ Air Jacket
  • ตู้แช่แข็ง ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส
  • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -150°c ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -125 ถึง -150 องศาเซลเซียส
  • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80° ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส, -20 to -86 องศาเซลเซียส
  • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80° ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส คอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็นจำนวน 2 ตัว
  • ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ทางยา แบบประตูบานเลื่อน และ ประตูบานเปิด ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 2°c-14°c, 2°c-23°c
  • ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -10 ถึง +60 องศาเซลเซียส
  • ตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิสูง ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง อุณหภูมิห้อง+5 ถึง +80 องศาเซลเซียส
  • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และแสงสว่าง สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ 0 to +50˚C (ขณะปิดไฟ) และ 10 to +50˚C (ขณะเปิดไฟ)