NURSE ADMINISTRATION MANAGEMENT

  • รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ สามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลการบริหารยาได้
  • รถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตัวรถทำจากวัสดุ HDPE ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า Polymer ทั่วไป
  • รถเข็นอุปกรณ์สำหรับงานด้านวิสัญญี ตัวรถทำจากวัสดุ HDPE ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า Polymer ทั่วไป
  • Avalo AC Medication Cart / ACS Cart (Compact Height)
  • รถเข็นอุปกรณ์สำหรับงานด้านวิสํญญี ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
  • รถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
  • รถเข็นสำหรับการจัดการยาสามารถจัดยาได้ 2 ด้านของตัวรถเข็น