HIGHLIGHT PRODUCT

 • YUYAMA
  PROUD
  เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยใน
 • YUYAMA
  Litrea III
  เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยใน
 • YUYAMA
  Secuill
  เครื่องบริหารจัดการยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง
 • SIAMATIC
  Smart Medication Trolley
  รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ สามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลการบริหารยาได้
 • Capsa Healthcare
  Avalo Emergency Cart: ER Cart
  รถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตัวรถทำจากวัสดุ HDPE ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า Polymer ทั่วไป
 • HÖRTIG Rohrpost GmbH
  Hortig® Air Tube Transportation Systems
  ท่อลมรับ-ส่งยา ตัวอย่างตรวจและพัสดุทางการแพทย์ ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • Capsa Healthcare
  Avalo AC Medication Cart: AC Cart
  Avalo AC Medication Cart / ACS Cart (Compact Height)
 • Capsa Healthcare
  I-Series Medical Carts: Anesthesia Cart
  รถเข็นอุปกรณ์สำหรับงานด้านวิสํญญี ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
 • Capsa Healthcare
  I-Series Medical Carts: ER Cart
  รถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
 • Capsa Healthcare
  MD Medication Cart: MDS Cart
  รถเข็นสำหรับการจัดการยาสามารถจัดยาได้ 2 ด้านของตัวรถเข็น