HIGHLIGHT PRODUCT

 • YUYAMA
  PROUD
  เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยใน
 • YUYAMA
  Litrea III
  เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยใน
 • YUYAMA
  Secuill
  เครื่องบริหารจัดการยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง
 • SIAMATIC
  Smart Medication Trolley
  รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ สามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลการบริหารยาได้
 • Capsa Healthcare
  Avalo Emergency Cart: ER Cart
  รถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตัวรถทำจากวัสดุ HDPE ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า Polymer ทั่วไป
 • HURR
  Dental Units: Senior
  เก้าอี้ทันตกรรม สะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุ ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส ฝั่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และฝั่งทันตแพทย์
 • HURR
  Dental Units: Eternity
  เก้าอี้ทันตกรรม แข็งแรงและทนทานเหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
 • HURR
  Dental Units: Emerald
  เก้าอี้ทันตกรรม ถาดวางเครื่องมือแข็งแรงและทนทาน ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส ฝั่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และฝั่งทันตแพทย์
 • HURR
  Dental Units: Odyssey
  เก้าอี้ทันตกรรม ถถาดเครื่องมือฝั่งผู้ช่วยทันตแพทย์เคลื่อนย้ายได้ง่าย ควมคุมด้วย foot controller
 • HÖRTIG Rohrpost GmbH
  Hortig® Air Tube Transportation Systems
  ท่อลมรับ-ส่งยา ตัวอย่างตรวจและพัสดุทางการแพทย์ ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • Capsa Healthcare
  Avalo AC Medication Cart: AC Cart
  Avalo AC Medication Cart / ACS Cart (Compact Height)
 • Capsa Healthcare
  I-Series Medical Carts: Anesthesia Cart
  รถเข็นอุปกรณ์สำหรับงานด้านวิสํญญี ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
 • Capsa Healthcare
  I-Series Medical Carts: ER Cart
  รถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
 • Capsa Healthcare
  MD Medication Cart: MDS Cart
  รถเข็นสำหรับการจัดการยาสามารถจัดยาได้ 2 ด้านของตัวรถเข็น
 • Philips
  Automated external defibrillator (AED)
  เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
 • VasoMedical
  Enhance External Counter pulsation (EECP)-Lumenair
  เครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ