EV-220

เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนอก
  • รองรับกระบอกยาจำนวน 220 กระบอก
  • ผู้ใช้งานสามารถตรวจการทำงานของเครื่องที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเครื่องได้