MVF-64

เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ MVF-64 สำหรับผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลและร้านขายยา
  • เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลและร้านขายยา สำหรับขายปลีก เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายยาในขณะที่ลูกค้ารอลดลง