งานเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช

ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563