PHARMACY AUTOMATION EQUIPMENTS

  • Capsa Healthcare
    I-Series Medical Carts: ER Cart
    รถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
  • Capsa Healthcare
    MD Medication Cart: MDS Cart
    รถเข็นสำหรับการจัดการยาสามารถจัดยาได้ 2 ด้านของตัวรถเข็น