ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด