PHARMACY AUTOMATION SYSTEM

  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนอก
  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ รุ่น EV-54 สำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนอก กระบอกยาที่ใช้จำนวน 54 กระบอก
  • เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ รุ่น EV-Easy มีฟังก์ชันเก็บรวบรวมยา, เก็บข้อมูลยา
  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ รุ่น YS-CM-F1 ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายและสะดวกในการบำรุงรักษาตลอดจนการเติมยา
  • เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ MVF-64 สำหรับผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลและร้านขายยา
  • เครื่องนับเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ SQ100 มีฟังก์ชันจ่ายยากึ่งอัตโนมัติ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดยา
  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยใน
  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วยใน
  • เครื่องบริหารจัดการยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง
  • รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ สามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลการบริหารยาได้
  • รถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตัวรถทำจากวัสดุ HDPE ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า Polymer ทั่วไป
  • รถเข็นอุปกรณ์สำหรับงานด้านวิสัญญี ตัวรถทำจากวัสดุ HDPE ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า Polymer ทั่วไป
  • ท่อลมรับ-ส่งยา ตัวอย่างตรวจและพัสดุทางการแพทย์ ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
  • Avalo AC Medication Cart / ACS Cart (Compact Height)
  • รถเข็นอุปกรณ์สำหรับงานด้านวิสํญญี ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
  • รถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา